Bavory a okolí

Penzion Vinařství Kořenek je skvělé místo pro začátek mnoha pěších i cyklistických výletů. Ubytování je v půvabné vinařské obci Bavory na úpatí Pálavských kopců na Jižní Moravě.

Dívčí hrady (děvičky)

Zřícenina gotického hradu na vápencové skále vypínající se do nadmořské výšky 428 m n. m. Jde o nejvyšší vrchol z Pavlovských vrchů na jižní Moravě. Děvičky leží na severním okraji hřebene kopce Děvín. Své jméno dostaly Děvičky podle třech skalních útvarů, stojících přímo před zříceninou ve svahu. Podle pověsti představují zkamenělé dívky. Ke hradu Děvičky lze dojít trasou vedoucí přes vrchy Pálavy přímo od penzionu.

Mikulov

Město Mikulov, vzdálené od penzionu asi 4 km., nabízí poznávání, a to doslova všemi smysly. K návštěvě láká jak historie města vtělená do architektonických památek, tak milovníky přírody a aktivního odpočinku jedinečné přírodní podmínky regionu. Milovníci vína si také přijdou na své v mnoha příjemných vinárnách. Ubytování je nedaleko města Mikulova. Návštěvu můžete spojit s příjemnou vyjížďkou na kolech značenými cyklotrasami, nebo využít integrované dopravy.

Nové Mlýny

Vodní dílo Nové Mlýny je soustava přehrad na řece Dyji pod Pavlovskými vrchy na jihu Moravy. Nazývá se podle stejnojmenné osady pod poslední hrází. Tvoří ji tři přehradní nádrže. Horní nádrž slouží pro rekreaci, střední je přírodní rezervací s ostrůvky pro hnízdění ptáků a dolní pro závlahy, výrobu elektřiny, rybolov a rekreaci. Zdejší krásnou krajinu plnou vinic a výhledů do okolí protíná síť dobře značených cyklostezek, které vedou k atraktivním turistickým cílům, na své si přijdou rodiny s dětmi, milovníci historie i zkušení cyklisté.

Pálava (Pavlovské vrchy)

Pavlovské vrchy, většinou známé podle CHKO jako Pálava, ze všech stran obklopené úrodnými vinicemi, bělostnými vápencovými skalami, kvetoucími kosatci na sluncem ozářené skalní stepi, dubovými háji, zříceninami gotických hradů, jedinečnou architekturou historického Mikulova i vinnými sklepy v okolních obcích. To všechno spolu se suchým a teplým podnebím propůjčuje pálavské krajině téměř středomořský ráz, který bychom jinde v Čechách nebo na Moravě marně hledali. Jméno však nedostala Pálava podle palčivých slunečních paprsků, jak bychom se snadno mohli domnívat, ale podle staršího českého jména vinařské vsi Pavlov.

Lednice

Návštěvu Lednice, jejího nádherného parku a zámku byste měli rozhodně zařadit jako pevný bod programu. Procházku překrásnou zahradou a zámkem rozhodně stojí za to. Lednice je vzdálená od penzionu asi 20 Km. Vede zde příjemná a nenáročná cyklostezka i pro rodiny s dětmi, nebo lze kombinovat cestu vlakem z Mikulova.

Turold

Krásnou procházkou mezi našimi vinohrady (trať Růžová) lze dojít z penzionu Vinařství Kořenek přes Turold až do Mikulova. Jeskyně Na Turoldu se nachází v přírodní rezervaci vrchu Turold, který je součástí města Mikulova. Spolu s jeskyní Liščí díra vytváří systém s délkou více než 2 km chodeb, síní a dómů.

Pálavsko a turistika

Vyznavači zdravého životního stylu ocení možnost spojení degustace vína s pohybem v krásné přírodě v okolí Pálavy. Tímto relativně malým územím prochází hned několik vinařských naučných stezek. Uvádíme pouze trasy, která vedou naším regionem.

Moravská vinná stezka
délka trasy: cca 280 km
trasa: Drnholec • Novosedly • Nový Přerov • Dobré Pole • Březí • Mikulov • Klentnice • Pavlov • Dolní Věstonice • Strachotín • Pouzdřany • Popice

Moravská vinná stezka je páteřní trasou sítě regionálních cyklistických tras procházejících krajinou jižní Moravy a spojuje starobylé Znojmo se slováckou metropolí Uherským Hradištěm. Červeně označená stezka vede všemi moravskými vinařskými podoblastmi a protíná sedm z deseti okruhů místních vinařských stezek. Na její trase leží 70 vinařských obcí, chráněné přírodní lokality i významné historické a architektonické památky kraje. S vínem se lze blíže seznámit v autentickém prostředí vinného sklepa či sklepní uličky, které jsou často zároveň ukázkou lidové architektury v oblasti.

Mikulovská vinařská stezka
délka trasy: cca 82 km
trasa: Mikulov • Sedlec • Úvaly • Valtice • Hlohovec • Lednice • Bulhary • Milovice • Dolní Věstonice • Strachotín • Ivaň • Pasohlávky • Brod nad Dyjí • Novosedly • Nový Přerov • Dobré Pole • Březí • Mikulov

Trasa Mikulovské vinařské stezky vede Mikulovskou vinařskou podoblastí. Začíná v Mikulově (městská památková rezervace, Regionální muzeum na zámku s vinařskou expozicí) a pokračuje do Valtic (Salon vín České republiky). Jižní část uzavřeného okruhu prochází Lednicko-valtickým areálem. U kolonády na Reistně nad Valticemi vystoupá do své nejvyšší nadmořské výšky a odtud pokračuje atraktivním terénním úsekem v blízkosti státní hranice. Z Dolních Věstonic pokračuje severní úsek trasy přes hráz vodního díla Nové Mlýny do obcí Strachotín, Pasohlávky, Novosedly, Nový Přerov a do Mikulova.

Vinařská naučná stezka Mikulov
délka trasy: cca 20 km
trasa: Mikulov • Bavory • Perná • Horní Věstonice • Dolní Věstonice • Pavlov • Klentnice • Mikulov

Tematická naučná stezka seznamuje návštěvníky s vinařskou historií kraje pod Pálavou. Je značená a vybavena informačními panely. Jde o středně náročnou trasu, lze absolvovat pěšky, na kole nebo autem. Stezka začíná na parkovišti u Komerční banky pod náměstím v Mikulově. Lze zabočit na zámek a pak pokračovat ven z města směrem k vinařským obcím ležícím pod Pálavou. Z Bavor stezka pokračuje polní cestou do Perné, sídla známé šlechtitelské stanice. Cesta pokračuje přes Horní Věstonice do Dolních Věstonic (archeologická expozice, ukázka habánských sklepů) a dále do Pavlova (jedna z nejzachovalejších vinařských obcí, památková rezervace). Odtud stezka pokračuje do Klentnice.

Vinařská naučná stezka Stará hora
délka trasy: 3,5 km
trasa: Stará hora (37 km) • Mikulov • Bavory • Dolní Dunajovice • Brod nad Dyjí • Novosedly • Dobré Pole • Březí
Stezka je součástí cyklistického okruhu.

Tato stezka prochází vinicemi ve viniční lokalitě Stará hora (vrch nedaleko Novosedel). Na 11 informačních panelech seznamuje s historií i současností pěstování vinné révy v tradiční vinařské obci Novosedly (např. podrobnosti o vinařství, vinohradnictví, vinařském zákoně, o správné degustaci vín apod.).